https://www.andersgroeien.nl/voor-anders-groeien/l22c2

  REFERENTIES

  Voor Anders Groeien_

  Goudappel Coffeng (periode 2016-2018)

  In mijn rol als adviseur en participatiebegeleider bij Goudappel Coffeng, ben ik verantwoordelijk voor en betrokken geweest bij een groot aantal veranderopgaven. Onderstaande greep uit activiteiten en projecten van de laatste jaren, geven een indruk van mijn ervaring:

  • Community-aanpak (gemeente ’s-Hertogenbosch, 2017): Ontwikkelen van een community rond het thema mobiliteit met als insteek: niet meedenken maar meedoen. Zo kan de gemeente in samenwerking met de stad een meer faciliterende en in mindere mate initiërende rol vervullen.
  • Mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk (gemeente Houten, 2017): In samenwerking met de bewoners en ondernemers op het eiland, komen tot een mobiliteitsvisie die verdere ontwikkeling van dit kwetsbare gebied mogelijk maakt. De visie is tot stand gekomen in een vijftal goed bezochte ateliers met de omgeving.
  • Living Labs Beurskwartier (gemeente Utrecht, 2017): In samenwerking met bureau Nieuwegracht komen tot een creatieve uitwerking voor het beurskwartier in Utrecht, opgebouwd vanuit het thema duurzame mobiliteit.
  • Participatie fietsroutes Beter Benutten (gemeente Amersfoort, 2017): In samenwerking met bewoners en de gemeente komen tot een uitwerking van fietsstraten en fietsroutes door woonwijken die daar niet vanzelfsprekend op zitten te wachten.
  • Nijmegen-Oost Aantrekkelijk en Bereikbaar (gemeente Nijmegen, 2017): In twee brede bewonersbijeenkomsten komen we met elkaar tot creatieve uitwerking van het spanningsveld tussen bereikbaarheid, verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid in het deel van Nijmegen dat tussen het centrum en het Universiteitsgebied gelegen is.
  • Beter rijden over de A4 bij Leiden (Rijkswaterstaat, 2016): Organiseren en begeleiden van meerdere gebruikersbijeenkomsten -reizigers en ondernemers die gebruik maken van de A4 bij Leiden- om te komen tot concrete verbetervoorstellen voor de verkeersafwikkeling en het weggedrag. Dit nadat het ontwerp net ingrijpend was aangepast en veel reuring en ontevredenheid ontstond in de media; naar aanleiding van de nieuwe wegindeling en vormgeving.
  • Bereikbaarheid Vathorst (Gemeente Amersfoort, 2016): Vathorst groeit en worstelt met de bereikbaarheid. Dat zet ook de leefbaarheid en de verkeersveiligheid onder druk. De gemeente Amersfoort beschikt in het kader van de VERDER-gelden over financiële mogelijkheden om te komen tot deeloplossingen. Samen met diverse stakeholders en bewoners hebben we de poet verdeeld en zijn we gekomen tot een gedragen projectlijst.
  • Interim-manager team Ruimte en Mobiliteit (2016): Verantwoordelijk voor een team van circa 30 adviseurs op vestigingen in Den Haag en Amsterdam.