https://www.andersgroeien.nl/training-ambtenaren-met-lef/l37c2

    REFERENTIES

    Training Ambtenaren met Lef_

    Gemeente Altena, samen met Stichting Zet (2019)

    Steeds vaker nemen inwoners zelf het initiatief om hun gemeenschap te versterken en maatschappelijke kwesties op te lossen. Hoe ga je daar als gemeenteambtenaar mee om? Wanneer en op welke manier wil je daar als overheid bij aansluiten? Daar bestaat geen standaard recept of blauwdruk voor…

    In vier maanden tijd volgden 24 medewerkers van de gemeente Altena de 4-daagse leergang “Overheidsparticipatie met Lef!”. Een leergang om de beweging naar kerngericht en participatief werken in de gemeente Altena te stimuleren en versterken. Naast workshops en masterclasses gingen de deelnemers in drie teams aan de slag met een vraagstuk van een bestaand initiatief in de Brabantse praktijk. Voor een van deze groepen heb ik de rol van mentor vervuld. Op dag 2 heb ik een tweetal contactworkshop verzorgd. Centraal staat Theory-U (Otto Scharmer) en de bewuste inzet van presencing-technieken.