https://www.andersgroeien.nl/rijden-onder-invloed-door-jongeren/l38c2

  REFERENTIES

  Rijden-onder-invloed door jongeren_

  Een verkenning in Barneveld, ROV (2019-2020)

  In Oost-Nederland overlijden jaarlijks 75-140 mensen als gevolg van alcohol-, drugs of medicijngebruik in het verkeer. Deskundigen herijken de aanpak van rijden onder invloed. De aandacht verschuift van de doelgroep zelf naar de bredere sociale omgeving van doelgroepen; naar een community-based aanpak. 

  In Barneveld zijn jongeren een belangrijke doelgroep. De Jongerenraad -opgericht in 2016- vraagt actief aandacht voor rijden onder invloed. De Barneveldse situatie wordt als hardnekkig ervaren. Iedereen kent wel iemand die direct of indirect betrokken was bij een alcoholgerelateerd ongeval, soms met ernstige afloop. Daar komt bij dat Barneveld een flink aantal ‘zuipketen’ telt in het buitengebied. Die zijn nu grotendeels buiten beeld. Het zijn plekken waar jongeren samenkomen, waar stevig gedronken wordt en ook wel drugs worden gebruikt.

  Is een community-based aanpak denkbaar en werkbaar voor Barneveld? En zo ja, hoe zou die eruit kunnen zien? Daartoe heb ik een serie gesprekken gevoerd met betrokkenen. Mijn bevindingen heb ik vastgelegd in een reisverhaal. In samenspraak met de betrokkenen scherpten we conclusies en aanbevelingen aan.