https://www.andersgroeien.nl/participatie-omgevingsvisie-tiel/l25c2

    REFERENTIES

    Participatie Omgevingsvisie Tiel_

    In samenwerking met Nieuwegracht (2018-2019)

    Wat is Typisch Tiel? Welke identiteiten kunnen we herkennen en onderscheiden? En hoe kijken we naar de toekomst? De gemeente Tiel werkt aan een Omgevingsvisie, als opvolger van de Structuurvisie uit 2010. Hierin wordt vastgelegd hoe de gemeente zich in de komende 20 jaar wil en kan ontwikkelen. In een aantal maanden hebben we, Bureau Nieuwegracht en Anders Groeien, op verschillende manieren bekeken wat de identiteit en de huidige opbouw is van Tiel (“de typering”). Daarvoor zijn op allerlei manieren contacten aangegaan en gesprekken gevoerd met bewoners, ondernemers, forenzen en bezoekers van de gemeente. De uitkomsten -vastgelegd in het rapport ‘Typisch Tiel’- dienen als basis voor de verdere proces met de omgeving.