https://www.andersgroeien.nl/over/over-anders-groeien

  Over Anders Groeien_

  Open, nieuwsgierig, willend, sociaal_

  Anders Groeien organiseert en faciliteert contact. Divers contact. Open contact en echte ontmoetingen. Door het contactproces heel dicht bij onze sociale natuur te houden: open, nieuwsgierig, willend en sociaal. Door middel van toegankelijke werkvormen, begeleiding en coaching. Dat gaat verder dan alleen contact maken. Het gaat zeker ook om doorzien en ervaren wat contact met ons doet en wanneer we geneigd zijn om contact te vermijden. Waar het spannend wordt, willen we juist contact aangaan. Daar gebeurt het. Daar komen we dieper in contact met andere kanten in onszelf, die tot dan bedekt of weggestopt bleven. Daar zit onze groei en ontwikkeling.

  Groeien aan elkaar, groeien aan diversiteit_

  We zijn als Alice in Wonderland. Dit leven is ons wonderland. We willen het leven en we willen genieten van contact en groeien aan ontmoetingen. Want hoe meer we dat doen, hoe gemakkelijker het wordt om nog weer ándere anderen te ontmoeten en hoe meer we in onszelf ontdekken. Het zijn vaak anderen die ons in nieuwe avonturen storten en ons hele andere kanten van onszelf laten zien; zoals het witte konijn in Alice in Wonderland. Uit andere sociale groepen. Met andere overtuigingen en andere manieren van kijken. Uit een ander deel van de wereld. Uit andere organisaties.

  "We zijn allemaal Alice in Wonderland. Ons leven is ons wonderland. We groeien met elke ontmoeting, hoe bizar soms ook."

  Anders Groeien, visie, missie, Alice in Wonderland

  Diversiteit verrijkt_

  Als sociale dieren zijn we van nature open en nieuwsgierig, net als Alice. En we zijn even willend en sociaal als ieder ander. We zien anderen. We worden nieuwsgierig naar ze. We willen iets met de ander. En we zijn steeds weer bereid en geneigd om belevenissen, gevoelens en inzichten met elkaar te delen. Hoe rijker de diversiteit aan anderen om ons heen, hoe rijker de contrasten en hoe groter onze nieuwsgierigheid. Dan ervaren we dat wij nog scherper en verrassender gespiegeld en gezien worden. Diversiteit verrijkt ons Wonderland. Als we dat helemaal toelaten, dan zijn we echt aan het leven; in onze relaties, tussen sociale groepen en in de samenleving en in organisaties en in samenwerking.

  We hebben anderen nodig_

  We horen het soms liever niet, maar de waarheid is dat we anderen nodig hebben. Om ons aan op te trekken, om ons tegen af te zetten, om ons te spiegelen of uit te dagen. Of om samen door moeilijke situaties heen te komen, wereldvraagstukken aan te gaan, leuke dingen mee te doen, ons veilig bij te voelen of gewoon onszelf mee te zijn. Wij mensen zijn sociale dieren; van nature leven we met en groeien we aan elkaar. Groeien in de zin van het beste uit onszelf halen. Of andere kanten ontdekken in onszelf, die we bedekt hadden of weggestopt. Of die we misschien nog nooit gezien hebben of gespiegeld kregen. Alleen door en met anderen kunnen we dat waarmaken. Groeien aan de ander ligt diep verankerd in onze genen. En we helpen elkaar er ook nog verder mee.

  Beschaving zit ons in de weg_

  Helaas zijn we ons -onder invloed van beschaving en toenemende sociale en maatschappelijke structureren- steeds meer gaan aanpassen en ogenschijnlijk verder weg van onszelf geraakt. Dat lijkt nodig om te kunnen functioneren in de grote groepen, steden en organisaties waarin we anders snel overprikkelt raken. Ons ego beschermt ons. We passen ons aan om er zeker van te zijn dat we geaccepteerd worden. Omdat we in dat enorme veld gezien willen worden en tenminste willen overleven tussen al die anderen. Zo houden we de boel in stand.

  We willen groeien en ontwikkelen_

  En dat hoort ook bij onze natuur. De neiging om naar veiligheid en beschutting te zoeken. Vaak zoeken we daarom vergelijkbare anderen op met verhalen waar we ons mee kunnen verbinden. Zo ontstaan subculturen van mensen die allemaal op een zelfde manier aangepast zijn en vergelijkbare kwetsingen hebben of vermijden. Die op eenzelfde manier niet helemaal zichzelf zijn. We hebben juist ándere anderen nodig om te zien waarin we bijzonder zijn. Om ineens weer te zien waarin we anders zijn en hoe we ons onderscheiden. Zoals gezegd: de paradox is dat we diversiteit nodig hebben om helemaal onszelf te kunnen zien en zijn. Om andere kwaliteiten van onszelf -die we onder invloed van onze sociale omgeving weggestopt of bedekt hebben of zelfs nog nooit hebben laten aanraken- alsnog de ruimte te geven om te groeien en tot bloei te komen.

  Net zo anders als anderen_

  De spanning en de stress die ondertussen doorlopend wordt opgeroepen door aangeleerde aanpassingen, kennen we allemaal. We voelen ons voortdurend geladen en gespannen. Het maakt ons moe. En het voelt vlakker dan we werkelijk zijn: kleiner en minder aanwezig. Toch besteden we maar verbazingwekkend weinig aandacht aan het loskomen van onze aanpassingen. Het is een soort prisoners' dilemma. Vaak zijn we bang dat wij de enige zijn die het anders willen of anders zien. We hebben het nodig om te zien dat anderen net zo anders zijn als wij. Als we daar niet aan toekomen, dan is het heel voorstelbaar dat we steeds maar vluchten in kortstondige lichamelijke of sociale verslavingen en andere tijdelijke prikkels; denk bijvoorbeeld aan consumeren of schermkijken. Als we iets meer aandacht hebben voor onszelf in contact met anderen, dan ontdekken we al snel dat aangepast of aangeleerd gedrag helemaal niet zo nodig is. En dat we echt kunnen ontspannen in contact, omdat anderen meestal ook willen mee-ontspannen en zich meteen ook natuurlijker gedragen.

  Missie en achtergrond_
  • Anders Groeien organiseert en ondersteunt open ontmoeten en groeien aan elkaar. Groeien aan andere anderen. Groeien aan diversiteit. Voor individuen, groepen, projecten en organisaties.
  • Anders Groeien wil sociale omgang en groei aan elkaar versterken. Omdat we elkaar nodig hebben, juist ook in de grote sociale, economische en ecologische uitdagingen waar we samen voor staan.
  • Anders Groeien gaat over delen van bewustzijn en het uitwisselen van wijsheid en diepere gevoelens, zodat we als mens meer eigen kunnen zijn en als mensheid meer één.
  • Ander Groeien maakt gebruik van psychologische kennis en inzichten, systemisch denken en werken, participatiemethoden, persoonlijke inzichten vanuit zelfrealisatie en veel ervaring in het werken met groepen en individuen.

  Activiteiten_

  Anders Groeien richt zich op:

  1. Persoonlijke groei en ontwikkeling, via Open Floor bijeenkomsten, meerdaagse groeiateliers, individuele coaching en blikopeners.
  2. Participatiebegeleiding, door de sociale processen rond projecten en veranderingen vol in contact met betrokkenen te organiseren en contactvol te begeleiden.
  3. Organisatieontwikkeling, door de waarde van contactmomenten binnen werk en organisaties te vergroten.

  Sander is Anders Groeien_

  Lees hier meer over Sander.

  Contact_

  Wil je anders groeien, meer weten of verder verdiepen? Of heb je behoefte aan persoonlijk contact? Neem dan hieronder contact op met Sander.
   

  Ik wil contact