https://www.andersgroeien.nl/klankbordgroep-rondweg-westerkoog/l39c2

    REFERENTIES

    Klankbordgroep Rondweg Westerkoog_

    Gemeente Zaanstad, Goudappel Coffeng (2018-2019)

    Een busbrug verbindt en verdeelt de wijken Westerkoog en Westerwatering. Nu mogen automobilisten tijdens de spits niet over de busbrug rijden waardoor zij moeten omrijden. Het college en de gemeenteraad willen tijdens de spits korte rijroutes voor automobilisten tussen deze twee wijken, maar dat mag niet ten koste gaan van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Een herinrichting van de rondweg bleek nodig. In 2017 is (door Goudappel Coffeng) een onderzoek naar de verkeersveiligheid gedaan en een advies gegeven voor de inrichting. 

    In een aantal maanden heb ik een groep van 40-50 bewoners in enkele werksessies gesproken over het ontwerp. De onrust was groot, net als de lokale media-aandacht. Met een breed gemeentelijke projectteam en het ontwerpteam van Goudappel, zijn we tot een raadsadvies gekomen. Zorgen van bewoners zijn niet weggenomen. De gemeente en de bewoners werden het niet eens. Wel is de helderheid over en weer flink vergroot. De zorgen en ideeën van betrokken bewoners zijn gedeeld met het bestuur en de raad.