https://www.andersgroeien.nl/in-organisaties/van-ego-naar-ecosysteem

  Van ego- naar ecosysteem_

  Eigentijdse organisaties halen het beste uit zichzelf door te groeien vanuit hun wortels. Door nieuwsgierig te blijven naar mensen, teams en relaties. Zo blijven we groeien en is ons aanpassingsvermogen en onze natuurlijke weerstand en wendbaarheid maximaal. Otto Scharmer heeft het over de beweging van egosysteem naar ecosysteem. Voor realisatie van waarde op de complexe maatschappelijke vraagstukken van nu. Dat vraagt om samenwerking en coöperatie. Omdat alles met alles samenhangt. De werkelijkheid is simpelweg te ingewikkeld geworden om vanuit een egosysteem aan te sturen of te veranderen. We willen contact herstellen met onze sociale natuur en kwaliteiten.

  Ego is het sociale zelfbeschermingsmechanisme wat ons al vanaf onze vroege jeugd probeert te behoeden voor van alles. Ego zorgt ervoor dat we ons vrijwel automatisch aanpassen aan situaties en systemen. Vaak door onbewust te maskeren en poseren; niet helemaal onszelf te zijn. Eco verwijst naar natuur; bevrijdt van de greep van ego. Eco gaat over toelaten van zelf en van onderlinge afhankelijkheid. Over de kracht van diversiteit en ruimte voor talenten en kwaliteiten; ongehinderd door cultuur of gewoontepatronen. Niet de organisatie of het systeem, maar de mens staat centraal in een ecosysteem. 

  Wat eigentijdse organisaties delen_

  De meest succesvolle organisaties hebben een belangrijke overeenkomst: hoe ze werkelijk functioneren kun je niet meer uitleggen met een organigram. Organisatiestructuren en -rollen bepalen steeds minder het succes. De plek in de structuur bepaalt steeds minder onze waarde. Onze waarde ontstaat als we onszelf en elkaar willen zien en horen. Als anders zijn erbij hoort.

  Waarom het toch niet zomaar lukt_

  Structuur en ervaring zitten ons soms behoorlijk in de weg. Hoe graag we ook willen groeien, bewegen of veranderen. We identificeren ons met oude verhalen en beelden. Over onszelf, een ander, een ander team, onze doelgroep, het management, de organisatie, etcetera. We projecteren en vergeten beelden te verversen. Oprechte en gevoelde feedback geven we maar weinig. Daarvoor is het ook lang niet altijd veilig genoeg in organisaties. Zo blijft kracht, veerkracht, potentieel en talent onderbenut.

  Mammoetbomen worden zo groot doordat zij hun wortels in die van anderen vlechten. Ze wortelen amper twee meter diep. Omdat zij aan elkaar groeien, is hun draagvermogen ongeëvenaard.

  Wat doet Anders Groeien?_

  Anders Groeien organiseert en begeleidt contact in teams en organisaties. Voorbij cultuur, achtergrond, ego en professionele ervaring inchecken bij jezelf en de ander. Bewust contact vergroot uitwisseling van kennis, inzichten en waarde. Het zorgt voor contactveiligheid en ontspanning. Het bevrijdt van sociaal wenselijk gedrag. Feedback beweegt gemakkelijker heen en weer. Gevoeld contact maakt nieuwsgierig naar de ander en jezelf. Talent wordt beter zichtbaar en kan zich ontwikkelen. Bewust contact zorgt voor betrokkenheid bij elkaar en wat het is dat we met elkaar willen bereiken

  Contact_

  Is jouw organisatie ook aan anders groeien toe? Neem hieronder contact op voor een ontmoeting of gesprek met Sander, of iemand uit zijn netwerk. Lees hier meer over de missie van Anders Groeien

  Contact opnemen