https://www.andersgroeien.nl/in-organisaties/van-ego-naar-ecosysteem

  In organisaties

  Eigentijdse organisaties halen het beste uit zichzelf door te groeien vanuit hun wortels. Door nieuwsgierig te blijven naar mensen, teams en relaties. Zo blijven we groeien en is ons natuurlijke aanpassingsvermogen en wendbaarheid maximaal. In een complexe tijd als de onze, hangt steeds vaker alles met alles samen. De realisatie van waarde in complexe situaties is alleen mogelijk is als we uitgaan van samenwerking en coöperatie. 

  Van ego- naar ecosysteem_

  Otto Scharmer heeft het over de beweging van ego- naar ecosysteem. De werkelijkheid is te ingewikkeld om vanuit een egosysteem te ondersteunen. Ego is het sociale zelfbeschermingsmechanisme wat ons al vanaf onze vroege jeugd probeert te behoeden voor van alles. Ego zorgt ervoor dat we ons vrijwel automatisch aanpassen aan situaties en systemen. Vaak door onbewust te maskeren en poseren; niet helemaal onszelf te zijn. Eco verwijst naar diversiteit en toelaten van zelf en onderlinge afhankelijkheid, groei en zo natuurlijk mogelijk zijn en kunnen bewegen. Naar ruimte voor talenten en kwaliteiten, ongehinderd door cultuur of gewoontepatronen. Niet de organisatie of het systeem, maar de mens staat centraal in een ecosysteem. We willen contact herstellen met onze sociale natuur en kwaliteiten.

  Wat eigentijdse organisaties delen_

  De meest succesvolle organisaties hebben een belangrijke overeenkomst: hoe ze werkelijk functioneren kun je niet meer uitleggen met een organigram. Organisatiestructuren en -rollen bepalen steeds minder het succes. De plek in de organisatiestructuur zegt steeds minder over onze waarde. Die waarde ontstaat vooral waar we onszelf zijn en elkaar zien en horen. Waar anders zijn erbij hoort.

  Waarom het toch niet zomaar lukt_

  Structuur en ervaring zitten ons soms behoorlijk in de weg. Hoe graag we ook willen groeien, bewegen of veranderen. We identificeren ons met oude verhalen en beelden; over onszelf, een ander, een ander team, onze doelgroep, het management, etcetera. We projecteren en vergeten beelden te verversen. Voor oprechte en gevoelde feedback lijkt het lang niet altijd veilig genoeg in organisaties. Zo blijft kracht, veerkracht, potentieel en talent onderbenut.

  Mammoetbomen worden zo groot doordat zij hun wortels in die van anderen vlechten. Ze wortelen amper twee meter diep. Omdat zij aan elkaar groeien, is hun draagvermogen ongeëvenaard.

  Wat doet Anders Groeien?_

  Anders Groeien organiseert en ondersteunt contact in teams en organisaties. Voorbij cultuur, achtergrond en ervaring inchecken bij elkaar. Bewust contact laat kennis, inzichten en waarde vrijer bewegen door organisaties, vergroot contactveiligheid en zorgt voor meer ontspanning. Het bevrijdt van sociaal wenselijk gedrag en vergroot nieuwsgierigheid naar elkaar. Talent wordt beter zichtbaar en breder inzetbaar.

  Contact_

  Benieuwd of het anders kan? Neem hieronder contact op.

  Contact opnemen