https://www.andersgroeien.nl/in-de-samenleving/complexe-veranderopgaven

  We zijn niet voor niets betrokken_

  Direct- en indirect-betrokkenen -van omwonenden en belanghebbenden tot planontwikkelaars, experts,  belangengroepen, raadsleden en bestuurders- niemand verlangt naar een proces wat niet lekker loopt. We willen tenslotte iets: van een idee naar een plan, een plan realiseren, aandacht voor onze persoonlijke situatie en belangen, investeren in de toekomst, enzovoort. Maar de resultaten van participatie zijn vaak schraal: weinig nieuws, knarsende compromissen en toch een ontevreden gevoel. Oude verhalen, negatieve voorspellingen, slechte ervaringen, beeldvorming, weerstand, angst, zorg; ze bepalen onze samenwerking. Dat belemmert volwaardige en volwassen participatie en betrokkenheid.

  Participatie, participatiebegeleiding, facilitator

  Stel contact centraal_

  Mensen zijn sociale dieren. We hebben elkaar nodig. Alleen met anderen kunnen we duurzaam ontwikkelen. Samen onze weg vinden door transitie en crises. Wezenlijke vooruitgang boeken. Als we uitnodigen tot participatie, besteden we in Nederland doorgaans veel tijd aan de vorm. Kan iedereen wel meedoen? Is het voldoende aantrekkelijk om te participeren? Hoe gaan we de resultaten verwerken en zichtbaar maken? Hoe gaan we om met weerstand? Dat leidt niet zelden tot ingewikkelde, formele en procedurele contacten. Ook is er steeds minder contact tussen sociale groepen. Sociale (media) bubbels worden groter, versterken beeldvorming en frustreren contact. We bereiken elkaar onvoldoende en kunnen ons niet meer zo makkelijk inleven in elkaar.

  Door niet de vorm van de participatie maar het contact centraal te stellen, bereiken we veel meer. Inspirerend in dat opzicht is de Lewis-methode: “Samen het proces inrichten en verkennen. De meerderheid geeft richting, de minderheid voegt wijsheid toe.” De methode is ontwikkeld in Zuid-Afrika in de periode na de apartheid en specifiek bedoelt om groepen samen te laten werken die gehinderd worden door beelden en verhalen over elkaar en (ook daardoor) slechte ervaringen met elkaar. Apartheid doorbreken is een complex vraagstuk. Net als veel van de andere maatschappelijke vraagstukken nu. Als vraagstukken complex worden, hebben we elkaar nodig.

  Als een vraagstuk van ingewikkeld naar complex gaat,

  wordt contact de belangrijkste succesfactor.

  Contact belangrijk maken is elke keer weer verfrissend en ogenschijnlijk eenvoudig. Het vraagt inleving en goede voorbereiding. Jezelf zijn. Lang niet alles weten en op onderdelen kwetsbaar zijn en blijven. Afhankelijkheid van anderen toelaten. De waarde zien in feedback en kritiek. Ergens voor durven staan. Helderheid geven over wat veranderingen drijft en wat mogelijke gevolgen zijn. Op tijd betrokkenen en belanghebbenden informeren en uitnodigen om te participeren. De uitkomst van participatie wordt wellicht minder voorspelbaar, maar het succes, de betrokkenheid en het draagvlak des te groter.

  Anders Groeien ziet, hoort en verbindt_

  Door belangen en kwaliteiten op een effectieve manier samen te brengen. Nieuwsgierig hoe dat er in de praktijk uitziet? Bekijk hier enkele referenties; zoals de ondersteuning van de Fortwerkers, gericht op de herontwikkeling van Fort Honswijk in Houten.

  Contact_

  Ben je benieuwd wat een effectieve aanpak zou zijn voor participatie in jouw project of verandervraagstuk? Heb je behoefte aan een sociale impuls? Zoek je een participatiebegeleider, meedenkkracht of reflectievermogen? Neem dan contact op met Sander.
   

  COntact Anders Groeien