https://www.andersgroeien.nl/facilitator-van-de-fortwerkers-in-houten/l19c2

  REFERENTIES

  Facilitator van De Fortwerkers in Houten_

  Gemeente en lokale belangengroepen (2018-2019)

  Fort Honswijk is eigendom van de gemeente Houten maar eigenlijk een beetje van iedereen. En zeker ook van de directe omgeving. De gemeente Houten hecht daarom veel waarde aan een ontwikkeling waarbij alle belanghebbenden zorgvuldig worden betrokken. In februari 2018 is Sander ingestapt als onafhankelijke procesbegeleider. Vanuit die rol heb ik alle betrokken partijen, na een onrustige tijd, met elkaar in contact gebracht. Vanuit een gezamenlijke en persoonlijke verklaring is verbinding ontstaan. Zo ontstond participatiegroep De Fortwerkers: Milieuwerkgroep Houten, Stichting Promotie Eiland van Schalkwijk, Economisch Platform Houten, Stichting Honswijk-Everdingen, Monumentenwerkgroep Houten, Stichting Leefbaarheid Tull en ’t Waal, Bewonersplatform Molenbuurt, Bewonersplatform Everdingen en de gemeente Houten.

  Die groep en het proces met omgeving en geïnteresseerden, heb ik 1 ½ jaar mogen begeleiden.

  In mei 2019, ruim een jaar na de start van het proces, ligt er een gezamenlijk gedragen ontwikkelkader voor de toekomst van Fort Honswijk. Op 26 juni 2019 is de inhoud van het Ontwikkelkader gepresenteerd aan de bewoners en andere belangstellende uit de omgeving.

  Op 29 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Houten het Ontwikkelkader unaniem vastgesteld. Inmiddels is de Stichting Fort Honswijk opgericht. Het fort wordt voor 30 jaar in erfpacht uitgegeven aan de Stichting. Zij brengen het renovatie- en ontwikkelplan duurzaam verder en zijn op zoek naar ondernemers die samen de exploitatie van Fort Honswijk gaan vormgeven.

  (uit: AD, 27 juni 2019)

  Wil je meer weten? Zie www.forthonswijk.eu/omgeving.