https://www.andersgroeien.nl/communitymanager-duurzame-mobiliteit/l36c2

  REFERENTIES

  Communitymanager Duurzame Mobiliteit_

  's-Hertogenbosch, BMN (2019-2020)

  De community Duurzame Mobiliteit in ’s-Hertogenbosch is een breed samengestelde groep individuen uit diverse ondernemingen, overheden en betrokken maatschappelijke organisaties. 

  Zij willen de ontwikkeling, toepassing en adoptie van duurzame en circulaire vormen van mobiliteit in, van en naar de stad versnellen. Als we klimaatdoelen werkelijkheid willen maken én een fijne, aantrekkelijke en concurrerende stad willen blijven, hebben we ons zoveel en zo snel mogelijk fossielvrij te maken. Anders, schoner en gezonder reizen. Dat is een grote en complexe opgave, waarin ieder een rol en verantwoordelijkheid heeft. 

  Het is mijn rol om partijen samen te brengen en te verbinden. Ik denk inhoudelijk mee met nieuwe opgaven, vanuit 20 jaar ervaring in de wereld van mobiliteit en ruimte. Ik ben facilitator en gastheer van terugkerende gezamenlijke events. De community wil concrete veranderingen agenderen en realiseren. We zetten ons in om actief kennis en data te delen, uitdagingen te bespreken en samen te werken.