https://www.andersgroeien.nl/bestuursevaluatie-schoon-schip/l20c2

    REFERENTIES

    Bestuursevaluatie Schoon Schip_

    Intervisie bestuur en kernteam (voorjaar 2018)

    Op het Johan van Hasseltkanaal, een zijkanaal van het IJ in Amsterdam-Noord, is de drijvende woonwijk Schoonschip ontstaan. Die biedt ruimte aan 46 huishoudens, iets meer dan 100 bewoners, op 30 waterkavels met één collectieve gebruikerspleks. Tussen 2018 en 2020 is de meest duurzame drijvende woonwijk van Europa ontstaan. 

    Daar heeft een goed bestuursteam 10 jaar haar handen vol aan gehad. Richting realisatiefase werd de druk hoger nadat al een marathon was gelopen. Ook moest nog veel afgerond en overgedragen worden. Door middel van een korte en persoonlijke bestuursevaluatie kon alles even stil staan. Contact maken, uitspreken en dieper luisteren en bewuste aandacht en waardering. Gebruik maken van de kans om iets te kunnen leren van elkaar, juist na lange en intensieve samenwerking.