https://www.andersgroeien.nl/associate-goudappel-coffeng/l21c2

    REFERENTIES

    Associate Goudappel Coffeng_

    Participatie in ruimte en mobiliteit (sinds 2018)

    Adviseurs van Goudappel Coffeng zetten zich in om de besluitvorming over mobiliteit te verbeteren. Mobiliteit raakt aan veel aspecten van onze samenleving; zoals vitaliteit, kwaliteit van leven, duurzaamheid, sociale cohesie, maatschappelijke participatie en besteding van overheidsmiddelen. Goudappel ondersteunt besluitvorming met kennis, informatie en adviezen. Mijn rol als associate is gericht op participatie en community-planning. Projecten en planvorming vragen om een effectief en contactvol proces met omgeving en betrokkenen. Ik ondersteun adviseurs in projecten, als klankbord en als trainer.