https://www.andersgroeien.nl/

  Bewust contact maken.
  EFFECTIEF ONTWIKKELEN & samenwerken.

  “Mensen zijn sociale dieren.

  Natuurlijk en wezenlijk contact is altijd essentieel.”

  In organisaties_

  Succesvolle eigentijdse organisaties bestaan voorbij ingewikkelde organisatiestructuren en grote ego’s. Ze gaan uit van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Effectieve samenwerking ontstaat vanuit bewust en gevoeld contact; voorbij beeldvorming en (oude) verhalen. Dat vraagt veiligheid, aandacht, nieuwsgierigheid, compassie en lef. 

  Anders Groeien ondersteunt organisaties en teams die zelfbewustzijn en contact willen versterken,als fundament onder de organisatievorm.

  Als samenleving_

  We leven in een open en complexe samenleving. Door crises en verandering heen, blijken zelfbewustzijn en wezenlijk contact essentieel. Veel contact wordt belemmerd door eerdere ervaringen en de beeldvorming en weerstand die daaruit ontstaat. Dat staat volwassen participatie in de weg.

  Anders Groeien bevordert contact, ontmoeting en participatie rondom maatschappelijke ontwikkelingen en projecten. 

  In persoonlijk contact_

  Mensen zijn sociale dieren. We groeien door contact en leren door ontmoetingen. Tegelijk zitten we allemaal vast in onze eigen ‘groeven’. We kijken op aangeleerde manieren naar de werkelijkheid en raken gemakkelijk verstrikt in gedachten en emoties. Hoe maken we ontspannen en effectief contact met anderen en onszelf?

  Anders Groeien ondersteunt persoonlijk leiderschap; de moed om jezelf te zijn en te laten zien. Als mens en als professional.